80 سال داستان كوتاه ايراني 2

80 سال داستان كوتاه ايراني 2

قیمت
‎ریال۱۶۰٬۰۰۰

اين كتاب نخستين جلد از مجموعة دو جلدي هشتاد سال داستان كوتاه ايراني است كه توسط حسن ميرعابديني انتخاب و بررسي شده است و از سال 1300 تا 1360 را در بر مي‌گيرد. داستان‌هاي اين مجموعه از بهترين‌هاي روزگار خود بوده و هنوز نيز خواندني هستند. نويسندگان اين داستان‌ها با سبك‌هاي گوناگون، داستان‌هايي را مضمون‌ها و صناعت‌هاي نگارشي متفاوت آفريده‌اند، از اين رو متن‌هاي منتخب مي‌توانند معرف گرايش‌هاي مختلفِ داستان‌نويسي ايران، بين‌ سال‌هاي 1300 تا 1360 باشند. برخي از نويسندگاني كه داستان‌هاي كوتاهشان در اين مجموعه گردآمده‌اند عبارتند از: صادق هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك، ابراهيم گلستان، جلال آل‌احمد، محمود اعتماد زاده، سيمين دانشور، هوشنگ گلشيري، گلي ترقي، احمد محمود، نادر ابراهيمي، ناصر تقوايي.