اقدام قابل تحسین سازمان سینمایی/ انتشار لیست مالکیت 1029 فیلم بعد از انقلاب

واقعیت این است که این شفافیت بهترین راه پیش روی افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحب‌نظران حوزه سینما و از همه مهمتر خود اهالی سینماست که دیگر زاویه یا نکته غیرقابل روئیتی وجود نداشته باشد و هر آنچه هست را می‌توان دید و مورد بحث و کنکاش قرار داد.

سازمان سینمایی چند روزپیش لیست پروانه مالکیت بیش از هزار فیلم سینمایی (دقیقا 1029 فیلم) بعد از انقلاب را منتشر کرد که بدون شک اتفاق بزرگی برای سینمای ایران و یکی از مهمترین دستاورهای دوران مدیریت حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی است، وعده‌ای که او از چند ماه پیش در زمینه «شفاف سازی» داده بود و حال آنرا عملی کرده است.

درخصوص پرونده مالکیت و نحوه سرمایه‌گذاری فیلم‌های سینمای ایران همواره حرف و حدیث فراوان وجود داشت و به دلیل عدم وجود منبع موثق و شفاف انواع ارجاع‌ها و شایعه‌پردازی‌ها صورت می‌گرفت اما این اقدام سازمان سینمایی به مثابه یک روشن سازی و تاباندن نور بر بخشی تاریک و پنهان از سینمای ایران بعد از انقلاب است.

این اقدام در راستای «شفاف سازی» مورد نظر سازمان سینمایی در دوره جدید صورت گرفته است که قبلا هم در زمینه‌های مختلف دست به انتشار چنین لیست‌های زده بود و گزارش عملکرد مالی بخش‌های مختلف سازمان سینمایی را منتشر ساخته بود مانند: جشنواره ملی فیلم فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر، مرکز گسترش سینمای تجربی، سینمای جوان، بنیاد سینمایی فارابی، گروه هنر و تجربه و... البته آن موقع هم از این رویه استقبال کردیم و آنرا میراثی مهم برای سینمایی ایران دانستیم.

واقعیت این است که این شفافیت بهترین راه پیش روی افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحب‌نظران حوزه سینما و از همه مهمتر خود اهالی سینماست که دیگر زاویه یا نکته غیرقابل روئیتی وجود نداشته باشد و هر آنچه هست را می‌توان دید و مورد بحث و کنکاش قرار داد.

حسین انتظامی در توئیتی با 2 هشتگ «شفافیت» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» نوشته است: «اطلاعات مثل انفال است یعنی ملک مطلق مدیر نیست تا بتواند با آن سلطنت کند؛ متعلق به مردم است و هر کسی که در مقابل آزادسازی اطلاعات، مقاومت می‌کند در واقع خیانت در امانت می‌کند.» چنین رویکردی واقعا در خور توجه و قابل تحسین است و طبیعتا هم برای مدیر سینمایی و هم برای اهالی سینما مسیر راه روشن خواهد بود.